Huskomité

Huskomitéen, som blant annet står for alle sosiale arrangementene i båtforeningen og bestyrer utleie av lokalene, gjør sitt beste for å skape en  sosial ramme i foreningen og bidrar til et betydelig påfyll i kassen gjennom året.
Takket være den store dugnadsinnsatsen, som både sittende huskommité og tidligere ildsjeler har lagt ned, har vi nå et svært flott klubblokale som kan brukes hele året.

Huskomitéen består av Karin Damlie og Tove Holden.