Om Storfosna

På bildet ovenfor ser vi Vågen og dens mulighet til å finne skjul for andre som dro forbi sjøveien. Det gammelnorske verbet å skjule ble avledet til det gamle stedsnavnet Folksn, Folskn og Folsknar, det siste brukt som genitiv form. Så kom på 1500-tallet navnet Foxen eller Foxenn og på 1600-tallet Foesen eller Foessen. På slutten av 1600-tallet kommer navnet “Stor” til for å skille mellom Storfosna og Lillefosna på Møre. (1) Lillefosna skiftet navn til Kristiansund i 1742. (2)

På Storfosna er de eldste arkeologiske funnene gjort i området ved Steinan, den sørvestlige delen av øya, og gården ligger omlag 20 meter over havet. Der hovedgården ligger i dag, er det gjort et gravfunn som er datert til tida omkring, eller muligens litt før, år 600. Det dreier seg om ei kvinnegrav med et ganske rikholdig smykkeutstyr. Nettopp fordi havna må ha vært viktig, både strategisk og fordi den beskyttet mot storhavet, kan en her trekke historia langt tilbake i tid. Den lange rekken av eiere til Storfosen gods og gård, kan du finne her. En omtale av de fleste eierne er laget av Terje Sørensen. (1)

“Fosner kirki” er nevnt i 1354. Den ble innviet i 1236, men er nok borte i 1589, fordi den nevnes ikke i Reformasten. Ved hovedgården finnes fortsatt graver fra kristen tid, så den lå vel der et sted. I dag ligger kirka litt lenger vest.

En av Magnus Erlingssons høvdinger, Ivar Horte, som falt i slaget på Kalvskinnet i 1179, eide visstnok Storfosen. Kong Sverre overlot den sannsynligvis til Kol Isaksson (død 1181). På Håkon Håkonssons tid var Storfosen kongsgård, og kongen lot reise en kirke der. (3)

Kilder:
(1) Yrjar Heimbygdslag
(2) Wikipedia
(3) Store Norske Leksikon