Utvikling Odden

Vi gjør vårt beste for å utvikle havna slik at den fremstår innbydende for gjester og medlemmer.

Klubbhuset har et flott kjøkken og er et møtested for mange arrangementer hele året. Flytebryggen i tre, som også brukes som gjestebrygge, har utlagt vann og strøm i sessongen. Kaien er rehabilitert, flytebryggen ved moloen er skiftet ut og har vannposter og strømuttak med måler.

Ny scene ble bygd til sommerfesten i 2014, og uteområdet er oppgradert. Kantstein er satt rundt huset og det er gravd ut langs veggene slik at det blir mindre slitasje på veggene.

Vaskerommet er flislagt, og begge badene er revet ned til grunnen, ny isolasjon i taket. Det ene badet er helt ferdig og det andre badet vil bli ferdig i løpet av 2022.

Vi har lagd et lite havnebibliotek hvor man kan låne og levere bøker og vi har montert buksepresse og strykejern.

Hvis noen har lyst til å gjøre en innsats utenom de oppsatte dugnadene er det bare å ta kontakt med Tore Damlie på telefon 906 10 676, eller noen av de andre i styret.

Siste versjon av Tiltaksplan finner du her.

Noen områder med ressurspersoner i parantes:

  • Hus, arrangement/kjøkken (Karin Damlie)
  • Dieselpumpe m/hus (Arvid Furnes)
  • Uteareal (Svein Amund Halvorsen)
  • Administrasjon av båtplassene (Thomas Moen)
  • Rengjøring (Karin Damlie/Cathrine Skaget)