Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement ble oppdatert på årsmøtet 11. mai 2013.

Vedtekter SBF 2013
Reglement SBF 2013